Одбрана докторске дисертације Драгане Медић

Драгана Медић, мастер инж. технологије, дана 24.05.2021. године, у свечаној сали Факултета, одбранила је своју докторску дисертацију под називом: “Валоризација кобалта из катодног материјала истрошених литијум-јонских батерија” – под менторством др Снежане Милић, редовног професора Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду. Докторска дисертација је одбрањена пред Комисијом у саставу: Др Снежана Милић, редовни професор Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору; Др Милан Антонијевић, редовни професор Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору; Др Мирослав Сокић, научни саветник Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду