Акредитација научно-истраживачке организације

Технички факултет у Бору, а самим тим и Одсек за технолошко инжењерство као његова организациона јединица, акредитован је 2011. године као научно-истраживачка организација.

  • Уверење о акредитацији Техничког факултета у Бору као научно-истраживачке организације