Акредитација научно-истраживачке организације

Технички факултет у Бору, а самим тим и Одсек за технолошко инжењерство као његова организациона јединица, акредитован је 2019. године као научно-истраживачка организација.