Акредитација студијских програма

Студијски програми Одсека за технолошко инжењерсто акредитовани су 2020. године за све нивое академских студија.

Уверења о акредитацији студијског програма за: