Акредитација студијских програма

Студијски програми Одсека за технолошко инжењерсто акредитовани су 2014. године за све нивое академских студија.

Уверења о акредитацији студијског програма за:

  • основне академске студије
  • мастер академске студије
  • докторске академске студије