Home » Акредитација » Претходне акредитације

 

Претходне акредитације

 

Акредитација студијског програма Технолошко инжењерство из 2009. године:

 • Основне академске студије
 • Мастер академске студије
 • Докторске академске студије
 •  
  Акредитација Техничког факултета у Бору као високошколске установе и дозвола за рад из 2009. године:

 • Уверење о акредитацији Техничког факултета у Бору као високошколске установе
 • Дозвола за рад издата од стране ресорног министарства Републике Србије
 •  
  Акредитација Техничког факултета у Бору као научно-истраживачке организације из 2007. године:

 • Уверење о акредитацији Техничког факултета у Бору као научно-истраживачке организације
 •