Home » Одсек » Службе

 

Службе

 

Службе које врше послове везане за рад Одсека за технолошко инжењерство поклапају се у целини са службама Техничког факултета у Бору, а то су следеће службе:

 • Служба за студентска питања
  030 424 555 локал 153 – основне академске студије
  030 422 375 – шеф службе, мастер и докторске академске студије
  030 422 375 – факс
 • Служба за материјално-финансијске послове
  030 424 555 локал 116
 • Библиотека
  030 424 555 локал 146
 • Информационо-комуникациони технички центар
  030 424 555 локал 166
 • Техничка служба
  030 424 555 локал 123
 • Општа служба и кабинет декана
  030 424 555
  030 421 078
  – факс