Одбрана завршног рада кандидаткиње Тамаре Стаменковић

Дана 23.09.2021. године Тамара Стаменковић, студент Техничког факултета у Бору, на Катедри за хемију и хемијску технологију успешно је одбранила завршни рад

Одбрана завршног рада кандидатa Николе Илића

Дана 08.07.2021. године Никола Илић, студент Техничког факултета у Бору, на Катедри за хемију и хемијску технологију успешно је одбранио завршни рад под називом “ Лизин и треонин као инхибитори корозије челика у раствору синтетичке крвне плазме” са оценом 10. Комисија Прочитајте више …

Одбрана докторске дисертације Драгане Медић

Драгана Медић, мастер инж. технологије, дана 24.05.2021. године, у свечаној сали Факултета, одбранила је своју докторску дисертацију под називом: “Валоризација кобалта из катодног материјала истрошених литијум-јонских батерија” – под менторством др Снежане Милић, редовног професора Техничког факултета у Бору, Универзитета Прочитајте више …

Одбрана завршног рада Душка Рашковића

Дана 26.04.2021. године Душко Рашковић, студент Техничког факултета у Бору, на Катедри за хемију и хемијску технологију успешно је одбранио завршни рад под називом “ Корозија и инхибиција корозије нерђајућег челика и бакра у различитим срединама ” са оценом 10. Комисија за Прочитајте више …

Одбрана мастер рада

Дана 07.05.2021. године Милица Пацић, студент мастер академских студија на Техничком факултету у Бору на студијском програму Технолошко инжењерство успешно је одбранила мастер рад са оценом 10 на тему: „Добијање, структура и карактеризација цемента“ пред комисијом у саставу: проф. др Прочитајте више …

Одбрана докторске дисертације Јелене Милосављевић

Јелена Милосављевић, дипл. молекуларни биолог и физиолог – мастер, дана 21.04.2021. године (среда), у свечаној сали Факултета (сала 15), одбранила је своју докторску дисертацију под називом: “Утицај токсичних елемената на активност ензима у ризосфери Plantago lanceolata и Taraxacum officinale и Прочитајте више …

Одбрана завршног рада кандидаткиње Марије Милић

Дана 07.04.2021. године Марија Милић, студент Техничког факултета у Бору, на Катедри за хемију и хемијску технологију успешно је одбранила завршни рад под називом “Утицај амоксицилина на корозионо понашање бакра у физиолошком раствору” са оценом 10. Комисија за одбрану завршног Прочитајте више …

Одбране мастер радова

Дана 26.03.2021. године Анђела Стојановић, студент мастер академских студија на Техничком факултету у Бору на студијском програму Технолошко инжењерство успешно је одбранила мастер рад са оценом 10 на тему: „Ибупрофен као инхибитор корозије бакра у сумпорној киселини“ пред комисијом у Прочитајте више …