Одбрана докторске дисертације Јелене Милосављевић

Јелена Милосављевић, дипл. молекуларни биолог и физиолог – мастер, дана 21.04.2021. године (среда), у свечаној сали Факултета (сала 15), одбранила је своју докторску дисертацију под називом:

“Утицај токсичних елемената на активност ензима у ризосфери Plantago lanceolata и Taraxacum officinale и потенцијална употреба биљака у боомониторингу и фиторемедијацији” – под менторством др Снежане Шербуле, редовног професора Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду.

Докторска дисертација је одбрањена пред Комисијом у саставу:

Др Снежана Шербула, редовни професор

Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору

Др Снежана Милић, редовни професор

Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору

Др Тамара Ракић, ванредни професор

Универзитет у Београду, Биолошки факултет