Тимочки Научни Торнадо 2020

У реализацији деветог Фестивала науке у Бору, “Тимочки Научни Торнадо 2020”, учествовао је и Одсек за технолошко инжењерство Техничког факултета у Бору. Ове године, услед епидемиолошке ситуације, Фестивал је организован у “online” формату. Aсистенти и сарадници у настави, студијског програма Технолошко инжењерство,  су у сарадњи са менторима и наставницима, извели велики број раличитих експеримената из области Хемије, хемијске технологије и хемијског инжењерства. На тај начин, они су ове научне области приближили млађим генерацијама, ученицима основних и средњих школа, а и шире, свим осталим заинтересованим појединцима. У оквиру ТНТ2020, ови млади истраживачи приказали су и рад на савременој опреми, попут апарата за оптичко емисиону спектрометрију са индуктивно куплованом плазмом (Inductively coupled plasma optical emission spectrometry, ICP-OES) и микроскопа атомских сила (Atomic Force Microscope, AFM).

Више детаља о активностима чланова Одсека за технолошко инжењерство на деветом Фестивалу науке у Бору, “Тимочки Научни Торнадо 2020”, могу се видети на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=xjRFAZX8piQ