Акредитација високошколске установе

Технички факултет у Бору, коме припада и Одсек за технолошко инжењерство, акредитован је 2020. године као високошколска установа.

У складу са тим, ресорно министарство Републике Србије издало је дозволу за рад Факултета која обухвата све акредитоване студијске програме на свим нивоима.