Акредитација високошколске установе

Технички факултет у Бору, коме припада и Одсек за технолошко инжењерство, акредитован је 2014. године као високошколска установа.

  • Уверење о акредитацији Техничког факултета у Бору као високошколске установе
  •  
    У складу са тим, ресорно министарство Републике Србије издало је дозволу за рад Факултета која обухвата све акредитоване студијске програме на свим нивоима.

  • Дозвола за рад издата од стране ресорног министарства Републике Србије