Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Технички факултет у Бору
Технолошко инжењерство

Технички факултет у Бору, чији је један од основних организационих делова и Одсек за технолошко инжењерство, основан је 1961. године као Рударско-металуршки факултет. Одлуку о оснивању донео је Народни одбор Среза Зајечар 17. маја 1961. године. На предлог Савета Универзитета у Београду ову одлуку је 15. јуна 1961. године потврдило Извршно веће Народне републике Србије. Исте године, 3. октобра, Факултет у Бору почео је са радом као самостална установа у оквиру Универзитета у Београду.

Године 1971. Факултет први пут проширује своју делатност у виду увођења Смера за машинство у рударству и металургији, а променом Статута Факултета 1977. године Смер за машинство у рударству и металургији прераста у Машински одсек са смеровима: Машинство у рударству и Машинство у металургији.

Исте године (1977.) од надлежних републичких органа је добијена сагласност за отварање два нова одсека: Одсека за неорганску технологију и Одсека за више образовање радника. Овако проширена делатност Факултета, коју је пратио одговарајући научно-истраживачки рад, довела је до нужне промене назива Факултета у Технички факултет у Бору.

Технички факултет у Бору овај назив носи од децембра 1978. године.

Године 1985. укинут је Одсек за више образовање радника и прекинут упис на Машинском одсеку, који је потпуно престао са радом 1992. године. Променом Статута Факултета 2002. године отворени су нови одсеци на Факултету, и то: Одсек за индустријски менаџмент, Одсек за индустријску информатику и Одсек за електромашинство. Исте године Одсек за неорганску технологију трансформише се у Одсек за технологију са смеровима Неогранска хемијска технологија и Заштита животне средине.

Последипломске студије се на Факултету организују од школске 1974/75. године у виду специјалистичких и магистарских студија и израде и одбране докторских дисертација.

Године 2007. Факултет је акредитован као научно-истраживачка организација у области техничко-технолошких наука, у које је сврстана и технологија, чиме је испунио услове за пријаву акредитације докторских студија.

Године 2008. Факултет први пут подноси пријаву за акредитацију студијских програма, а међу студијским програмима и за Технолошко инжењерство и то за основне академске, дипломске академске и докторске академске студије.

Године 2009. Факултет први пут добија акредитацију, као и студијски програм Технолошко инжењерство на свим нивоима студија.

Године 2011. Факултет је по други пут акредитован као научно-истраживачка организација у области техничко-технолошких наука, а акредитација и овог пута обухвата и технологију.

Године 2014. Факултет по други пут добија акредитацију, као и студијски програм Технолошко инжењерство на свим нивоима студија, односно за основне, мастер и докторске академске студије.

По акредитацији из 2014. године основне академске студије технолошког инжењерства имају два модула: Неорганска хемијска технологија и Инжењерство за заштиту животне средине.