Издавачка делатност

Одсек за технолошко инжењерство своју издавачку мисију остварује кроз издавачку делатност своје матичне куће, односно у склопу издавачких активности Техничког факултета у Бору.

Број издатих публикација се непрестано увећава, а у њиховом броју предњачи уџбеничка литература (уџбеници, збирке задатака, практикуми и сл.) како би се квалитет студијских програма на Одсеку непрестано подизао на виши ниво.

Треба напоменути да поред уџбеничке литературе, чланови Одсека за технолошко инжењерство су и чести аутори поглавља у монографијама иностраних издавача, као и рецензенти многобројних домаћих и иностраних издања. Тиме се мисија издаваштва протеже и ван граница самог Одсека.

Аутори: Милан Б. Радовановић, Милан М. Антонијевић
Назив издања: Еколошки прихватљиви инхибитори корозије бакра и челика
Издавач: Графомед, Бор
Година издања: 2022.
ISBN: 978-86-82162-08-7
Аутор: Снежана Милић
Назив издања: Практикум из неорганске хемије – друго издање
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2022.
ISBN: 978-86-6305-008-2
Аутори: Ана Радојевић, Јелена Милосављевић
Назив издања: Практикум из Опште хемије
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2022.
ISBN: 978-86-6305-127-0
Аутор: Слађана Алагић
Назив издања: Присуство потенцијално токсичних метала у региону Бора (источна Србија): Биљни запис
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2022.
ISBN: 978-86-6305-122-5
Аутор: Милан Радовановић
Назив издања: Практикум из неорганске хемије 2
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2021.
ISBN: 978-86-6305-075-4
Аутори: Маја Нујкић, Жаклина Тасић
Назив издања: Практикум за испитивање ваздуха, воде и земљишта
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2021.
ISBN: 978-86-6305-112-6
Аутори: Жаклина Тасић, Маја Нујкић
Назив издања: Практикум из Токсикологије
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2021.
ISBN: 978-86-6305-111-9
Аутор: Ана Симоновић
Назив издања: Практикум из загађења и заштите земљишта
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2021.
ISBN: 978-86-6305-089-1
Аутор: Чедомир Малуцков
Назив издања: Физика
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2020.
ISBN: 978-86-6305-103-4
Аутори: Дејан Таникић, Саша Калиновић
Назив издања: Инжењерска графика
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2019.
ISBN: 978-86-6305-099-0
Уредник: Снежана Шербула
Назив издања: Monograph „Ecoligical Truth and Environmental Research“ – Dedicated to the memory of Professor Zoran S. Marković
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2018.
ISBN: 978-86-6305-077-8
Уредник: Марија Б. Петровић Михајловић, Милан М. Антонијевић
Назив издања: Инхибитори корозије бакра (монографија)
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2017.
ISBN: 978-86-6305-064-8
Уредник: Миле Д. Димитријевић, Снежана М. Милић
Назив издања: Сулфидни рударски отпад
Карактеристике, утицај на животну средину и третман
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2017.
ISBN: 978-86-6305-063-1
Аутор: Дејан Таникић
Назив издања: Неуронске мреже, фази логика и генетски алгоритми
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2016.
ISBN: 978-86-6305-053-2
Аутор: Миле Д. Димитријевић
Назив издања: Оксидација пирита и киселе рудничке воде
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2013.
ISBN: 978-86-80987-99-6
Аутор: Јелена Ђоковић
Назив издања: Термодинамика
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2013.
ISBN: 978-86-6305-009-9
Аутор: Слађана Алагић
Назив издања: Токсикологија
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2012.
ISBN: 978-86-80987-95-8
Аутори: Снежана М. Шербула, Жељко Б. Грбавчић
Назив издања: Загађење и заштита ваздуха
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2011.
ISBN: 978-86-80987-89-7
Аутори: Чедомир Малуцков, Зоран Павловић, Миодраг Радовић
Назив издања: Збирка задатака из обраде резултата физичких мерења
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2009.
ISBN: 978-86-80987-64-4
Аутори: Снежана Шербула, Велизар Станковић
Назив издања: Практикум за технолошке операције
Издавач: Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
Година издања: 2005.
ISBN: 86-80987-46-8