Издавачка делатност

Одсек за технолошко инжењерство своју издавачку мисију остварује кроз издавачку делатност своје матичне куће, односно у склопу издавачких активности Техничког факултета у Бору.

izdavastvo

Број издатих публикација се непрестано увећава, а у њиховом броју предњачи уџбеничка литература (уџбеници, збирке задатака, практикуми и сл.) како би се квалитет студијских програма на Одсеку непрестано подизао на виши ниво.

Треба напоменути да поред уџбеничке литературе, чланови Одсека за технолошко инжењерство су и чести аутори поглавља у монографијама иностраних издавача, као и рецензенти многобројних домаћих и иностраних издања. Тиме се мисија издаваштва протеже и ван граница самог Одсека.