Лабораторије

Технички факултет у Бору, у оквиру кога се налази и Одсек за технолошко инжењерство,  располаже са 32 лабораторије, као и са 3 рачунарске лабораторије. Поменуте лабораторије користе се у извођењу наставе на студијском програму Технолошко инжењерство на свим нивоима студија. Такође, лабораторије се активно користе и у научно-истраживачком раду студената и запослених на Одсеку. Поред наведених у употреби је још 7 додатних лабораторија намењених раду наставног особља, односно реализацији свих сегмената научно-истраживачког рада запослених.

Опремљеност лабораторија је на завидном нивоу. Посебно треба напоменути да су задњих година у опремљеност лабораторија уложена значајна средства од стране матичне куће, односно Техничког факултета у Бору, као и средства пристигла са пројеката МПНТР РС, TEMPUS MCHEM, TEMPUS DEREL, и пројеката са привредом. Опремљеност лабораторија значајно је осавремењена средствима IPA-HETIP  пројекта, као и преко актуелних пројеката МПНТР. Захваљујући оваквим тенденцијама по питању лабораторијске опремљености, може се са поносом истаћи да се у свакодневном раду користи најсавременија апаратура, почев од програмабилних пећи, преко универзалних рачунарски управљивих мерних станица, па све до електронског микроскопа.