Home » Одсек » Наставно особље » Запослени

 

Запослени

 

Наставно особље Ненаставно особље

Наставно особље

Наставници ангажовани на технолошком инжењерству

Редни
број
Име и презимеЗвање
1.Милан Антонијевићредовни професор
2.Мирјана Рајчић-Вујасиновићредовни професор
3.Нада Штрбацредовни професор
4.Радмило Николићредовни професор
5.Зоран Стевићредовни професор
6.Грозданка Богдановићванредни професор
7.Ивана Ђоловићванредни професор
8.Јелена Ђоковићванредни професор
9.Миле Димитријевићванредни професор
10.Снежана Милићванредни професор
11.Снежана Шербулаванредни професор
12.Чедомир Малуцковванредни професор
13.Дарко Бродићдоцент
14.Дејан Таникићдоцент
15.Марија Петровић Михајловићдоцент
16.Милан Радовановићдоцент
17.Ана Симоновићдоцент
18.Мира Цоцићдоцент
19.Слађана Алагићдоцент
20.Дарко Коцевдоцент
21.Даница Радисављевићпредавач
22.Ениса Николићпредавач
23.Мара Манзаловићпредавач

Сарадници ангажовани на технолошком инжењерству

Редни
број
Име и презимеЗвање
1.Александра Митовскиасистент
2.Ана Радојевићасистент
3.Биљана Малуцковасистент
4.Жаклина Тасићасистент
5.Ивана Радојевићасистент
6.Јелена Калиновићасистент
7.Маја Нујкићасистент
8.Милан Горгиевскиасистент
9.Тамара Огњановићасистент
10.Тања Калиновићасистент
11.Драгана Медићсарадник у настави
12.Милена Јевтићсарадник у настави

Tags: