Запослени

Наставно особље

Наставници ангажовани на технолошком инжењерству

Редни
број
Име и презимеКабинет и контактЗвање
1.Милан Антонијевић mantonijevic@tfbor.bg.ac.rsредовни професор у пензији
2.Снежана ШербулаСтара зграда – Кабинет бр. 18
sserbula@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 161
редовни професор
3.Снежана МилићСтара зграда – Кабинет бр. 16
smilic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 lok. 165
редовни професор
4.Нада ШтрбацМеталуршка зграда – Кабинет бр. 33/34
nstrbac@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 120
редовни професор
5.Јелена ЂоковићРударска зграда – Кабинет бр. 28
jdjokovic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 156
редовни професор
6.Ивана ЂоловићСтара зграда – Кабинет бр. 17
idjolovic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 142
редовни професор
7.Чедомир МалуцковСтара зграда – Кабинет бр. 7
cmaluckov@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 148
редовни професор
8.Дејан РизнићРударска зграда – Кабинет бр. 26
driznic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 211
редовни професор
9.Зоран СтевићСтара зграда – Кабинет бр. 7
zstevic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 148
редовни професор
10.Слађана АлагићСтара зграда – Кабинет бр. 14
salagic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 143
редовни професор
11.Дејан ТаникићРударска зграда – Кабинет бр. 29
dtanikic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 160
редовни професор
12.Весна ГрекуловићМеталуршка зграда – Кабинет бр. 40/41
vgrekulovic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 174
редовни професор
13.Драгиша СтанујкићРударска зграда – Кабинет бр. 16
dstanujkic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 182
редовни професор
14.Мира ЦоцићРударска зграда – Кабинет бр. 17
mcocic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 133
редовни професор
15.Марија Петровић МихајловићСтара зграда – Кабинет бр. 16
mpetrovic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 165
ванредни професор
16.Жаклина ТасићСтара зграда – Кабинет бр. 11
ztasic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 145
ванредни професор
17.Милан РадовановићСтара зграда – Кабинет бр. 10
mradovanovic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 157
ванредни професор
18.Маја НујкићМеталуршка зграда – Кабинет бр. 25/26
mnujkic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 113
ванредни професор
19.Ана СимоновићСтара зграда – Кабинет бр. 10
asimonovic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 157
доцент
20.Тања КалиновићСтара зграда – Кабинет бр. 14
tkalinovic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 143
доцент
21.Ана РадојевићСтара зграда – Кабинет бр. 11
aradojevic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 145
доцент
22.Милена ЈевтићРударска зграда – Кабинет бр. 27
mjevtic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 lok. 154
доцент
24.Александра МитовскиМеталуршка зграда – Кабинет бр. 40/41
amitovski@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 174
доцент
25.Јелена КалиновићСтара зграда – Кабинет бр. 14
jkalinovic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 143
доцент
26.Ивана СтанишевСтара зграда – Кабинет бр. 17
istanisev@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 142
доцент
27.Ениса НиколићСтара зграда – Кабинет бр. 13
enikolic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 144
наставник страног језика
28.Мара МанзаловићStara zgrada – Kabinet br. 11
mmanzalovic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 145
наставник страног језика
29.Сандра ВасковићРударска зграда – Кабинет бр. 25
svaskovic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 139
наставник страног језика

Сарадници ангажовани на технолошком инжењерству

Редни
број
Име и презимеКабинет и контактЗвање
2.Драгана МедићСтара зграда – Кабинет бр. 20
dmedic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 141
асистент са докторатом
3.Јелена МилосављевићСтара зграда – Кабинет бр. 11
jmilosavljevic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 145
асистент са докторатом
4.Александра ПаплудисМеталуршка зграда – Кабинет бр. 25/26
apapludis@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 113
асистент
5.Бранислав ИвановРударска зграда – Кабинет бр. 26
bivanov@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 211
асистент
7.Милица ЗдравковићМеталуршка зграда – Кабинет бр. 36
mzdravkovic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 115
асистент
8.Соња СтанковићМеталуршка зграда – Кабинет бр. 25/26
sstankovic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 113
асистент
9.Владан НеделковскиСтара зграда – Кабинет бр. 20
vnedelkovski@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 141
асистент
10.Александар ЦветковићСтара зграда – Кабинет бр. 20
acvetkovic@tfbor.bg.ac.rs
030/424-555 лок. 141
сарадник у настави