Home » Одсек » Ненаставно особље » Запослени

 

Запослени

 

Наставно особље Ненаставно особље

Ненаставно особље

Помоћно особље у настави на технолошком инжењерству

Редни
број
Име и презимерадно место
1.Драган Миленковићлаборант
2.Јасмина Стиковићлаборант
3.Тијана Јовановићлаборант
4.Ивана Новаковићлаборант
5.Маја Савићлаборант
6.Иван Ђорђевићлаборант

Tags: