Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Технички факултет у Бору
Технолошко инжењерство

Студијски програм Технолошко инжењерство

Сврха студијског програма основних академских студија Технолошко инжењерство јесте образовање компетентних стручњака са квалификацијом дипломирани инжењер технологије. Дипломирани инжењери технологије поседују скуп знања, вештина и компетенција, које их чине релевантним за тржиште рада и истовремено им омогућавају наставак образовања на нивоу мастер академских студија истог или неког од сродних студијских програма. Основна сврха овог студијског програма је да се студенти упознају са основним наукама (хемија, физичка хемија, термодинамика, физика, математика) и уже стручним дисциплинама (феномени преноса, технолошки принципи, пројектовање уређаја) како би што лакше и боље разумели примену тог знања при праћењу и развоју технолошких процеса, као и утицај тих процеса на животну средину. На студијском програму Технолошко инжењерство, студенти добијају знања и из друштвено-економских наука, што има за сврху разумевање економичности производње и штетних последица загађивања животне средине.

Сврха студијског програма мастер академских студија Технолошко инжењерство јесте образовање компетентних стручњака са квалифи­кацијом мастер инжењер технологије. Мастер инжењери технологије поседују скуп знања, вештина и компетенција, које их чине релевантним за тржиште рада и истовремено им омогућавају наставак образовања на нивоу докторских студија истог или неког од сродних студијских програма. Мастер инжењери технологије могу радити у многим организацијама које се баве производњом материјала од опште важности, хемијској индустрији, заштити животне средине, рециклажи сировина, итд., што чини школовање ових инжењера друштвено оправданим и корисним.

Сврха студијског програма докторских студија Технолошко инжењерство је да образује кадрове из ове области који ће се самостално бавити науком, осмишљавати нове идеје које ће теоријским и експерименталним путем проверавати, објављивати научне радове у водећим светским часописима, руководити научним пројектима, остваривати међународну сарадњу, развијати нове технологије од опште важности, давати критична и самокритична мишљења о свом, као и о научном раду других научних радника. Доктори наука технолошког инжењерства представљају кадрове који ће својим висококвалитетним радом и ангажовањем обезбедити добру промоцију Србије у европској и светској науци. Због тога, школовање квалитетних доктора наука у овој области јесте један од основних приоритета стратегије развоја високог школства у Србији. Научни и технолошки развој Србије углавном зависи од квалитета доктора наука, па је то и разлог што се докторским студијама на Технолошком инжењерству посвећује посебна пажња у погледу избора тема за докторску дисертацију, квалитета ментора и квалитета објављених научних радова проистеклих у току израде дисертације.