Home » НИР » Пројекти на којима су тренутно ангажовани људи са Одсека за технолошко инжењерство

 

Пројекти на којима су тренутно ангажовани људи са Одсека за технолошко инжењерство

 

Национални пројекти

Ред.
бр.
Назив
пројекта
ИстраживачиОбластБрој
пројекта
Носилац-
координатор
Руководилац
1.Неки аспекти растварања метала и природних минераладр Милан Aнтонијевић,
ред. проф.
др Снежана Милић,
доцент
др Миле Димитријевић,
доцент
Марија Петровић,
асистент
Милан Радовановић,
асистент
Ана Стаменковић,
асистент
ОИ172031Технички факултет у Борудр Милан Антонијевић, редовни професор
2.Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошко активних супстанци хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедностидр Снежана Шербула, ванредни професор
др Слађана Алагић,
доцент
Ана Илић,
сарадник у настави
Тања Калиновић,
сарадник у настави
Јелена Стројић,
сарадник у настави
ИИИ46010Технолошко- металуршки факултет у Београду
Технички факултет у Бору
др Бранко Бугарски,
3.Усавршавање технологије експлоатације и прераде руде бакра са мониторингом животне и радне средине у РТБ Бор-Групадр Снежана Шербула,
ванредни професор
Ана Илић,
сарадник у настави
Тања Калиновић,
сарадник у настави
Јелена Стројић,
сарадник у настави
ТР33038Технички факултет у Борудр Ненад Вушовић,
редовни професор